17 de novembre, 2007

Escac al rei, escac a Espanya

Avui a Girona s'ha presentat la campanya de la CUP en contra de la monarquia espanyola. Per motius familiars no he pogut assistir a la presentació d'una campanya que considero força important. Encara més si tenim en compte que estem a pocs dies del judici, a l'Audiencia Nacional espanyola, contra els dos primers independentistes acusats d'expressar personalment, encenedor en mà, el respecte que ens mereix la monarquia espanyola. Valgui aquest post reproduint el manifest per a suplir parcialment la meva absència a Girona.
ESCAC AL REI, ESCAC A ESPANYA. DES DELS MUNICIPIS CONSTRUÏM LA REPÚBLICA DELS PAÏSOS CATALANS

Darrerament s'està qüestionant com mai el pacte de silenci que va imposar la classe política a l'entorn de la figura del rei Joan Carles i la institució que representa, la monarquia espanyola. Els darrers esdeveniments estan demostrant un fort rebuig a la monarquia, unes mostres de rebuig que en tot moment ha liderat l'Esquerra Independentista. Des de la CUP, doncs, volem aprofitar aquests darrers esdeveniments per posar sobre la taula el nostre model de país i demostrar una vegada més que l'alternativa independentista està més viva que mai. Les concentracions, les cremes de fotografies del monarca i el seguit d'opinions generades a l'entorn dels fets, han posat a l'Esquerra Independentista a l'ull de l'huracà. Ara convé recolzar aquest estat d'ànim generalitzat al nostre país fent un pas més endavant i posant sobre la taula la nostra proposta política rupturista i netament republicana.

Així, la CUP, d'acord amb els diversos documents que ha aprovat el conjunt de la militància, es mou amb programes d'actuació concrets i propis de cada municipi. Programes que assenyalen i denuncien les agressions i les mancances, que detallen les propostes d'actuació per a fer-hi front, i que finalment concreten el nostres compromisos amb la ciutadania. És per això que en l'actual conjuntura, i dins del moviment endegat, pensem que la CUP hem de plantejar el desenvolupament de línies de treball pròpies de la nostra manera de fer. Si denunciem el caràcter ocupant, opressor i repressor de la monarquia espanyola, també caldrà assenyalar alternatives, i sobretot definir els nostres compromisos davant la ciutadania en relació a la lluita per aquestes alternatives.


Per això, a l'hora d'assenyalar alternatives, les nostres referències no poden ser altres que els continguts del nostre Programa Marc: Aprofundiment de la democràcia participativa. Assoliment de viles i ciutats inclusives i socialment igualitàries. Desenvolupament econòmic i social sostenible i just. Fomentar l'associacionisme i l'autoorganització popular. Ser motors de la construcció nacional dels Països Catalans. Si relacionem aquests continguts amb la monarquia espanyola, no podem deixar de considerar el llegat històric de totes les lluites antimonàrquiques i republicanes a la nostra nació.

El foment de l'associacionisme i de l'autoorganització popular i l'aprofundiment de la democràcia participativa, són elements ideològics i polítics pràcticament coincidents amb les idees del republicanisme federal català i també de l'altra ideologia dominant en la mateixa època al sí de la classe treballadora catalana: la llibertària. L'assoliment de ciutats i viles inclusives i socialment igualitàries, són elements coincidents amb l'assoliment efectiu per a tota la ciutadania dels principis republicans de la llibertat, la igualtat i la cooperació solidària.


En conseqüència, des de la CUP proposem una línia de treball adreçada a la concreció d'una nova alternativa republicana als Països Catalans com a contraposició clara a l'actual monarquia borbònica espanyola (i també a la república jacobina francesa). Els continguts d'aquesta proposta serien :


Una República basada en el pacte lliure de ciutadans i ciutadanes dels municipis, comarques i països de parla i cultura catalanes.


Una República dels Països Catalans oberta a l'establiment d'acords i marcs de cooperació solidària amb els pobles i nacions veïnes de l'àrea mediterrània, basats en una relació entre lliures i iguals, en definitiva en el inalienable dret a l'autodeterminació de totes les nacions.


Una República, que alhora sigui element institucional de representació nacional del nostre poble, i instrument democràtic, federatiu, participatiu, transparent i eficaç per a l'administració i la gestió dels afers públics de tota la ciutadania.

Una República, els valors fonamentals de la qual haurien de ser :

La llibertat. Basada en la defensa irrenunciable del reconeixement i l'exercici efectiu dels drets humans (civils, socials, polítics i nacionals) de totes les persones i els pobles.

La igualtat. En lluita constant contra qualsevol estructura o acció basada en la discriminació per raó de gènere i d'opció sexual, de naixement o d'origen, i de condició personal o social.

La cooperació solidària. Per a superar l'actual sistema capitalista global i salvatge, explotador i depredador, basat en la competitivitat i el consumisme. Per a assolir una nova base socioeconòmica i de justícia social necessària per a garantir a totes les persones aquesta igualtat i aquesta llibertat. En definitiva, plantegem avançar cap al Socialisme a partir d'un procés original dels Països Catalans, respectant les nostres condicions històriques i encapçalat per les classes populars catalanes.

La terra. Un compromís amb la terra, entès com la defensa del medi i els recursos naturals, el desenvolupament sostenible i, alhora, com a defensa del país amb la seva parla, cultura i identitat nacionals.

Així des de la CUP volem fer una aposta ferma i decidida cap a la República dels Països Catalans en aquest context de qüestionament de la monarquia . El nostre model de país, que volem construir a partir de la unitat dels sectors populars més conscients de la doble dominació que patim, prendrà forma de República, com no podia ser d'altra manera. I volem construir-lo amb la complicitat de tots aquells i aquelles que ja no accepten més el pacte de silenci que ens imposà la transició del franquisme.

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR.