16 de febrer, 2007

Canvi d’institut per a l’alumnat de Torà?

El 1995, coincidint amb la posada en funcionament de l’IES Guissona, el Departament d’Ensenyament va acordar que els nois i noies de Torà que havien de cursar l’ESO ho fessin en aquest nou institut. Així ho va exposar públicament en una reunió informativa, celebrada a la Sala d’actes de l’Ajuntament de Torà, l’aleshores Delegat territorial d’aquest departament Josep Giné (veure escrits anterior i posterior a aquella visita)

Davant l’opinió de la majoria del nombrós grup de mares i pares presents a la xerrada en el sentit de preferir l’adscripció a l’IES de Calaf, el delegat territorial va manifestar que no hi havia cap problema; que si preferíem Calaf a Guissona el Departament no hi posaria cap obstacle. Es va acordar, doncs, que s’aniria a l’institut de Calaf.

D’això ja fa 12 anys i des d’aleshores la immensa majoria de nois i noies de Torà han cursat l’ESO a l’IES Alexandre de Riquer de Calaf tenint el transport escolar subvencionat amb total normalitat en tant que institut al que (es creia) que estava adscrit el CEIP de Torà.

Fa uns tres anys un grup de mares i pares d’alumnes van decidir que els seus fills i filles anessin a l’IES de Guissona. Aquest fet, en principi, no havia de comportar cap canvi perquè la immensa majoria d’alumnes que iniciaven l’ESO continuaven fent-ho a Calaf. Els canvis van venir al cap d’un temps, quan aquest grup de mares i pares van sol·licitar tenir una línia de transport escolar subvencionada per ensenyament; aleshores, després de recórrer a vàries administracions, se’ls va donar la raó atenent a que Torà, segons el mapa escolar, continuava pertanyent a l’IES Guissona. Es veu que ni el Departament d’Ensenyament, ni l’Ajuntament de Torà d’aquella època, van caure en el “detall” d’oficialitzar un canvi que va produir-se de facto, i que va consolidar-se amb els anys, per la voluntat explícita de la majoria de pares i mares d’alumnes.

I així, amb dues línies de transport subvencionades simultàniament a dos instituts de dues poblacions diferents, hem passat un parell d’anys. L’any passat, però, va arribar el primer avís de que això s’havia d’acabar: a primers d’any la delegació territorial del Departament d’Educació va adreçar-se a l’Ajuntament de Torà sol·licitant un acord de ple en el sentit de triar una de les dues línies de transport.

Que sol·liciten un acord de ple i ens insten a triar? Doncs l’alcaldessa de Torà, espavilada ella, opta per no fer ni una cosa ni l’altra: envia una carta sol·licitant el manteniment d’ambdues línies de transport. Des d’Educació insisteixen: volen un Acord de Ple (no una carta de l’Alcaldessa) i insisteixen en que triem una de les dues opcions.

Després d’aquest segon requeriment l’Alcaldessa (i regidora d’Ensenyament) convoca un ple extraordinari amb un punt únic a l’ordre del dia: que l’Ajuntament de Torà acordi (en sessió plenària, ara sí) sol·licitar el manteniment de les dues línies de transport. La proposta s’aprova per unanimitat. Els dos vots de la CUP també van ser, doncs, favorables a la proposta –per demanar que no quedi!- però vam fer constar el nostre escepticisme amb la moció aprovada. Copio textualment de l’acta part de la intervenció que, com a portaveu de grup, vaig fer: “com que probablement no podrem mantenir sempre les dues línies de transport, caldria que des de Torà s’escollís el més aviat possible, del contrari ens vindrà imposat des de fora. Una bona manera d’escollir quina adscripció de centre i quina línia de transport es prefereix seria mitjançant una consulta als pares i mares, aprofitant les eleccions de l’AMPA del CEIP Sant Gil”. Pels comentaris de membres de la resta de grups municipals, va semblar que a tothom li semblava bé fer aquesta consulta. Només ho va semblar.

Ha passat gairebé un altre any i, sense que l’Ajuntament hagi consultat l’opinió de pares i mares, ha tornat a arribar una altre escrit d’Educació. En aquesta ocasió ja ens diuen que suprimeixen la línia de transport a l’IES de Calaf. Com que no hem triat nosaltres ho han fet ells, escollint la supressió de la que, almenys fins ara, ha estat l’opció triada majoritàriament a la nostra vila. La resposta de l’Ajuntament de Torà, segons llegeixo en l’acta (rebuda avui) de la Junta de Govern celebrada el 26 de gener: “La Sra. Alcaldessa manifesta que es contestarà aquest escrit en el sentit de demanar que es continuïn mantenint les dues línies fins a la definició territorial”. Continuem sense triar... Després ens queixarem de que les coses ens vénen imposades des de fora!

Per a tractar aquesta problemàtica, ahir, abans d’haver vist l’acta de la Junta de Govern, els dos grups a l’oposició vam sol·licitar un ple extraordinari (per sol·licitar-ho fan falta les signatures de tres regidors i la CUP només en té dos) que s’haurà de celebrar abans de quinze dies. El ple tindrà dos punt a l’ordre del dia: en el primer es debatrà una moció instant a l’Ajuntament a consultar a pares i mares d’alumnes quina línia prefereixen; si no s’aprova el primer punt, en el segon es proposa acordar escollir la línia de transport de Calaf, que actualment utilitzen la immensa majoria d’alumnes.