03 d’octubre, 2008

900 quilos d'explosius a Torà.

Això d’internet és un pou de sorpreses. Ja fa cosa de mig any que un company va avisar-me que a la xarxa hi havia penjats documents procedents de la caserna que la Guardia Civil espanyola encara té a Torà. Doncs sí, i entre la vintena de documents (la majoria procedents de la “3ª compañía de la Guardia Civil-Seo de Urgel a la “Línea” del mateix cos a Solsona i reenviats per aquesta al “Puesto de Torá”) n’hi ha de força curiosos, com ara el següent:
“6,15 horas 8 actual, sale polvorín Conillas L-3315-C conducido Fernando Cabello 900, Kg. Explosivos destino Torá, Itinerario, Mullerusa, Belpús, Tarrega, Cervera y Comarcal Torá, recibido a las 14,15 de hoy.
Torá, a 7 de Mayo de 1987. El Guardia 2º de Puertas”
O com diferents circulars instant als picoletos del “puesto” per tal de que informin de les activitats del col·lectius independentistes per tal de donar compliment al “plan parcial de Información Diada Nacional de Cataluña”, de que tractin d’identificar en fotocòpies de fotografies els participants en una manifestació conjunta del “Grupo de Independentistas de Grida” i les JERC o la tramesa d’una còpia dels Estatuts de l’MDT, “por considerarse de interés de este servicio”

Llàstima que no hi hagi penjats els informes dels “guardias de puesto” sobre les informacions que els requereixen. Seria interessant veure com descriuen les activitats de la dissidència comarcal. I encara més interessant seria veure per un forat l’intel·lectual que va escriure Mullerusa o Belpús tractant de desxifrar els estatuts de l’MDT! Realment quan van marxar els civils vam perdre molt!


Una altra de les moltes perles de la col·lecció!

1 comentari:

Pau ha dit...

Molt interessant i il·lustratiu!