31 d’octubre, 2006

Sabíeu que a Torà l’arquitecte...

Sabíeu que el juny de l’any passat, i en relació amb el tema del polígon industrial del Camí de Palouet, la (dissortadament) alcaldessa del nostre municipi va nomenar, per decret d’alcaldia, el senyor Joan Viladrich i Ros com a arquitecte “per a dur a terme el corresponent assessorament tècnic en l’expedient de modificació puntual del planejament de Torà”?

Sabíeu que el setembre de l’any passat el grup municipal de CiU va presentar una proposta, que no va prosperar, redactada per l’arquitecte Joan Viladrich, per tal de requalificar els terrenys actualment destinats a ús industrial que hi ha entre la fàbrica de Plàstics Retràctils i Cal Segués del Riu?

Sabíeu que, fins que no s’aprovi definitivament el polígon del Camí de Palouet, la major part del sòl disponible per a ús industrial Torà és a l’anomenat PP2? Es tracta de la zona situada sota de les parcel·les on hi ha Excavacions Cases i Autocars Prats, entre aquestes parcel·les i la zona d’horts. Sabíeu que si el setembre de l’any passat s’hagués aprovat la proposta redactada per Viladrich, i fins a l’aprovació definitiva del polígon del Camí de Palouet, el PP2 s’hauria convertit en pràcticament l’única zona amb sòl industrial no ocupat del municipi?

Sabíeu que durant aquests darrers temps una determinada empresa ha adquirit la totalitat dels terrenys del PP2, que fins fa poc eren de tres propietaris diferents?

Sabíeu que l’ajuntament té pressa per desenvolupar aquest pla parcial (PP2) i que, si es desenvolupa abans de l’aprovació definitiva del polígon del Camí de Palouet, l’empresa promotora té el negoci assegurat perquè tothom que vulgui comprar terrenys industrials on ja es pugui actuar només tindrà aquesta opció?

Sabíeu que el projecte de desenvolupament del PP2, promogut per l’empresa privada que és propietària única dels terrenys, l’ha redactat l’arquitecte Joan Viladrich?

Sabíeu que la vinculació de Viladrich amb aquesta empresa no és limita a l’encàrrec d’una empresa de Torà al tècnic que assessora l’ajuntament de Torà per a que redacti el projecte de desenvolupament d’un Pla parcial a Torà, sinó que es tracta d’una relació més estreta?

Sabíeu que l’arquitecte que assessora l’Ajuntament de Torà sobre el desenvolupament del polígon industrial del Camí de Palouet pot veure’s beneficiat pel retard patit pel projecte que ell assessora?


És molt llarg d’explicar però llegiu, llegiu... Els interessos particulars de l'assessor municipal.
..

1 comentari:

Guerau_de_Cabrera ha dit...

No volem més tripartit. Concentració silenciosa per un pacte CiU + ERC, el proper dijous dia 9 de novembre, a partir de les 8 del vespre a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Més informació a www.unitat.org Passa-ho!