23 de març, 2006

El "culebrón" del Polígon Industrial

Assabentats de que aquell mateix dia hi hauria una reunió per parlar del tema del polígon industrial en la que hi havien de participar membres de l’equip de govern municipal, l’arquitecte de confiança d’aquests, l’advocat de l’ajuntament i el portaveu de Grup Municipal d’InTo –sense que s’hagués convocat a cap regidor de la CUP- el passat 23 de febrer (el 23-F) als volts de les dues del migdia vaig anar a l’Ajuntament a entrar al registre un document, signat pels dos regidors de la CUP, adreçat als quatre membres de l’equip de govern. A continuació podeu llegir-ne part del contingut (la que resumeix més el “culebrón” del polígon):


“SOBRE EL POLÍGON INDUSTRIAL.

Sol·licitem que s’entreguin còpies d’aquest escrit a Mercè Valls, a Benet Molins, a David Querol i a Antoni Solé.


Des del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Torà volem fer arribar als membres de l’Equip de Govern d’aquest Ajuntament un seguit de consideracions i opinions relatives a la situació en que es troba el projecte de polígon industrial de Torà i sobre les possibles sortides a aquesta situació.

Primerament recordar que:

El 15 d’octubre de 2004 aquest Ajuntament va aprovar inicialment, en sessió plenària, la modificació puntual del planejament de Torà, en la zona Pla de Torà – Polígon Industrial, amb el vot favorable de tots els membres del consistori amb dret a vot.

A finals de novembre de 2004 el regidor Jaume Garrabou va presentar, a títol individual, al·legacions contra el projecte de Polígon Industrial del Camí de Palouet.

L’11 de febrer de 2005 –ja fa un any- es va produir el canvi de govern municipal.

El 17 de juny de 2005, vist que aquestes al·legacions encara no s’havien resolt, el Grup Municipal de la CUP va presentar una proposta d’acord en el sentit de desestimar les al·legacions presentades per tal de desencallar el projecte. La votació d’aquesta proposta va tenir com a resultat 4 vots afirmatius i 4 de negatius i, per tant, no va prosperar al no obtenir la majoria absoluta preceptiva.

El 16 de setembre de 2005, el Grup Municipal de CiU va presentar una proposta d’acord en el sentit d’estimar parcialment les al·legacions presentades. La votació d’aquesta proposta també va tenir com a resultat 4 vots afirmatius i 4 de negatius i, per tant, tampoc no va prosperar al no obtenir majoria absoluta.

El 5 d’octubre de 2005, davant la possibilitat de que l’empat a quatre es reproduís en totes les votacions, el Grup Municipal de la CUP va proposar una reunió a la resta de grups (CiU i InTo) per tal de trobar una sortida consensuada a aquesta situació. A finals del mateix mes d’octubre vam rebre la resposta de l’Alcaldessa rebutjant la possibilitat de convocar aquesta reunió.

Des d’aleshores no tenim constància oficial que s’hagi produït cap canvi en aquest tema i, per tant, entenem que el projecte de Polígon Industrial del Camí de Palouet, aprovat gairebé per unanimitat fa 16 mesos, i que tots els Grups polítics municipals vam afirmar que era un projecte prioritari, continua paralitzat un any després del vostre accés al Govern municipal.

Un cop descrita la situació, entenem que l’Equip de Govern no té gaires sortides possibles:

Deixar passar el temps que resta fins les eleccions municipals de 2007 sense resoldre aquest tema, al no poder obtenir una majoria suficient per a desencallar el projecte sense trobar una solució que no sigui contrària a l’únic regidor que s’oposa al projecte i que és l’únic que us garanteix governar amb majoria fins les eleccions.

Desestimar les al·legacions presentades per Garrabou i tirar endavant el projecte aprovat l’octubre de 2005. Aquesta proposta tindria els vots del nostre grup municipal.

Aconseguir el suport del Grup Municipal d’InTo per a l’aprovació d’algun tipus d’estimació parcial de les al·legacions de Garrabou, com la presentada per CiU el setembre passat. Ho veiem francament improbable. En aquest cas el vot de la CUP seria negatiu.

Presentar un nou projecte de polígon industrial en una zona on el regidor Garrabou no hi tingués cap terreny i, per tant, pogués votar. Òbviament per a que pogués votar no podria incloure cap proposta de requalificació de les finques incloses en el PP1 i, per tant, no veiem quin interès podria tenir el regidor esmentat per a votar aquest canvi d’ubicació. A més, en el supòsit que s’hagués de fer alguna votació per a anular l’aprovació inicial del projecte existent, l’equip de Govern continuaria necessitant els vots de l’oposició. Aquesta via entenem que encara seria més lenta que la esmentada en el punt 1 (esperar fins passades les eleccions) i, per tant, la CUP hi votaria en contra.

Aprofundint en la possibilitat d’un hipotètic canvi d’ubicació del polígon, volem traslladar-vos alguns comentaris que diferents veïns i veïnes ens han fet arribar en relació a aquest tema. Ignorem si aquests comentaris estan fonamentats o no, tanmateix els contemplem com a possibilitat i us fem arribar la nostra opinió al respecte perquè, en el supòsit que fossin certs, sabéssiu quina és la nostra posició al respecte i no us trobéssiu amb sorpreses en el moment d’una hipotètica votació.

Un dels rumors que ens han comentat més insistentment és la possibilitat de que el polígon industrial es traslladés a la zona on recentment s’ha construït un magatzem agrícola de grans dimensions, a tocar de la C-1412. Segons les mateixes fonts, voldríem creure que mal informades, la construcció de l’esmentat magatzem agrícola hauria disminuït l’interès (o si més no les presses) cap al polígon del Camí de Palouet per part de d’una determinada empresa que hi tenia un projecte de construcció d’un magatzem industrial i una opció de compra d’una parcel·la de dimensions considerables. En relació a aquests rumors destacar que:

1. Durant el període 1999-2003 la CUP va comentar la possibilitat d’allargar el Polígon Industrial l’Aguda Sud i, després de valorar diferents aspectes (limitacions imposades per carreteres, línies elèctriques, etc...) vam arribar a la conclusió que la proposta, presentada per CiU, de fer un nou polígon industrial al Camí de Palouet era la millor opció. No hem tingut mai, ni tenim, cap inconvenient en reconèixer-ho públicament.

2. Un dels inconvenients en allargar el polígon seguint la C-1412 era la poca predisposició per part dels propietaris dels terrenys d’aquella zona, entre ells el propietari del magatzem agrícola esmentat, que va expressar la seva negativa a que els seus terrenys es requalifiquessin de rústica a urbana (industrial).

Per tot l’exposat considerem prioritari i urgent la desestimació de les al·legacions presentades contra la modificació puntual del planejament i que es procedeixi a fer la resta els passos necessaris per a que el P.I. del Camí de Palouet esdevingui una realitat el més aviat possible, tal i com exigíeu contínuament quan éreu a l’oposició.

(.......)

Finalment us reiterem la nostra predisposició a parlar tranquil·lament sobre el futur del Polígon industrial amb la totalitat de membres de l’Ajuntament de Torà que vareu/varem votar afirmativament la proposta de modificació puntual del planejament, ara fa ja gairebé un any i mig. Entenem que si el debat es circumscriu als regidors amb dret a vot és més fàcil arribar a possibles acords que si el debat s’estén a altres persones. En cas de que, una vegada més i ben legítimament, rebutgéssiu parlar amb nosaltres de com resoldre aquest tema, esdevindríeu els principals responsables de les conseqüències negatives que aquesta manca de voluntat de solucionar el tema pogués comportar per al desenvolupament industrial del nostre municipi.

Esperem que feu una lectura atenta d’aquest escrit i, conseqüentment, en tragueu alguna conclusió mínimament positiva.”

Cap a dos quarts de tres, mentre pesava figues al sofà, només una hora més tard d’entrar l’escrit al registre municipal, ja va sonar el telèfon. Em trucaven de l’Ajuntament per a convocar-me, en tant que portaveu de grup municipal i vist el nostre interès pel tema -com si el nostre interès per aquesta qüestió no l’haguéssim demostrat de manera reiterada- a una reunió aquella mateixa tarda. La reunió es va fer després de la que van tenir amb el Magí i vaig tenir de companys de taula la Valls, el Benet, el Viladrich i l’advocat de l’Ajuntament, el senyor Rodríguez. La postura de l’equip de govern va ser l’esperada: “al Garrabou hem de arreglar-li alguna cosa o altra, ni que sigui menys del que ell vol”. I, vist el fracàs de les seves gestions amb els InTo, volien saber si nosaltres acceptaríem que al Garrabou se li fes algun tipus de concessió a canvi de desencallar tot el tema. Vaig respondre que un cop n’haguéssim parlat entre nosaltres els donaríem una resposta. La posició de la nostra gent va ser clara i contundent (i previsible: si haguéssim volgut entrar en aquest joc ja ho hauríem fet abans; si varem perdre el govern va ser justament per no acceptar les propostes de Garrabou, sinó encara governaríem!). Vam presentar la resposta per escrit i deia el següent:

“SOBRE EL POLÍGON INDUSTRIAL. (2)

Sol·licitem que s’entreguin còpies d’aquest escrit a Mercè Valls, a Benet Molins, a David Querol i a Antoni Solé.

Després de la reunió del passat 23 de febrer, i un cop fetes les consultes pertinents, el Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Torà considera que els passos a seguir per a poder tirar endavant el Polígon industrial de la nostra vila haurien de ser els següents:

La desestimació de les al·legacions presentades per un veí i una veïna d’aquest municipi contra la modificació puntual del Planejament aprovada el 15 d’octubre de 2004. No es pot acceptar cap al·legació referent a una zona de la població que no està inclosa en la modificació puntual i que, per tant, no està afectada pel període d’exposició pública d’aquesta modificació puntual.

Un cop s’aprovi la desestimació de les al·legacions presentades entenem que caldria crear una comissió de seguiment, de la que en poguessin formar part la totalitat de regidors d’aquest Ajuntament amb dret a vot sobre aquest tema, per tal d’estudiar les possibles modificacions que, per motius tècnics, econòmics o d’altre tipus, s’haguessin de fer al projecte aprovat inicialment.

Un cop fets aquests passos el nostre grup estaria disposat a votar positivament les modificacions necessàries per al desenvolupament del polígon, d’acord amb les indicacions que documentalment ens fessin arribar de la Comissió Territorial d’Urbanisme, de l’Agència Catalana de l’Aigua, dels Serveis Territorials de Carreteres o de qualsevol altre organisme oficial.

La resta de temes referents al polígon industrial ja vam exposar-vos-els que us vam adreçar el passat 23 de febrer i que continua plenament vigent. Suposem que ja l’haureu llegit.”

Conclusió: des de la CUP seguim defensant la creació d’aquest polígon industrial, en una zona consensuada i una superfície –al voltant de 10 ha- suficient per al creixement econòmic de la població però sense caure en macroprojectes que malmeten gran part del territori. A l’alcaldessa i als tres regidors de CiU els deu interessar més tenir content al regidor que va donar-los l’alcaldia a canvi d’afavorir els seus interessos personals.