19 d’abril, 2006

Plataforma en Defensa de l'Assitència Sanitària a Torà, JA!

Vist l'escàs interès de l'equip de govern municipal en impulsar la lluita en defensa de la sanitat pública a Torà, ahir dimarts els regidors de la CUP vam entrar al registre de l'Ajuntament el següent document, per tal de fer-los memòria:
"Sobre la posició de l’Ajuntament respecte a la pèrdua de serveis d’atenció sanitària a Torà.

(Sol·licitem que s’entreguin còpies d’aquest escrit a la totalitat de regidors de la resta de Grups Municipals i al regidor no adscrit).

En relació a la problemàtica del progressiu desmantellament del servei d’atenció continuada al Consultori de la nostra vila i després dels posicionaments públics, tant de membres d’aquest consistori com d’altres persones del municipi, en l’acte públic del dijous 6 d’abril, i del debat generat en la darrera sessió plenària celebrada l’endemà, divendres 7, des del Grup Municipal de la CUP volem recordar que:

En la reunió informativa del dia 6 es va mostrar un rebuig unànime, per part del nombrós públic assistent, a la supressió de les guàrdies de metge o metgessa durant els caps de setmana al Consultori municipal, i a la seva substitució per un infermer o infermera. Algunes persones assistents van proposar crear una comissió que vetllés pel tema sanitari al nostre municipi i des de l’Ajuntament, i més concretament des de l’Alcaldia, es va adquirir el compromís de donar-hi suport.

En el ple del dia 7, en el debat generat durant els punts 11 i 12 (Informes d’alcaldia i Precs i preguntes), es va manifestar l’acord d’impulsar la creació d’una “comissió” sobre aquest tema a partir de la convocatòria, per part del propi Ajuntament, d’una reunió oberta a la totalitat de veïnes i veïns del municipi.

Una setmana més tard, i sense que s’hagués convocat la reunió constituent de la “comissió de sanitat” ni s’hagués consensuat cap manifest que recollís les reivindicacions veïnals bàsiques en matèria sanitària, es va iniciar la recollida de signatures d’adhesió a un document signat per l’alcaldessa de Torà i altres alcaldesses i alcaldes de municipis propers. Entenem que aquest document és pèssim, ja que és ambigu en el seu redactat i no recull el que creiem que ha de ser la principal reivindicació davant el departament de Salut: el manteniment de l’assistència continuada al Consultori de Torà, amb presència de metges o metgesses durant tots els dies de l’any. La seva difusió, a més, pot generar confusió a l’hora de difondre i recollir signatures amb un document més coherent amb els posicionaments manifestats per les persones assistents a la reunió del dia 6.

Per tot l’exposat, creiem que els passos immediats a seguir haurien de ser els següents:

1-Aturada de la recollida de signatures fins a la redacció d’un manifest més coherent amb les demandes veïnals.

2-Convocatòria immediata, per part de l’Ajuntament i amb un parell de dies d’antelació, d’una reunió adreçada al conjunt de veïns i veïnes del municipi (i oberta a la participació de persones dels municipis veïns que tradicionalment han disposat d’assistència sanitària a la nostra vila), per tal de constituir un organisme –ja sigui comissió,
plataforma o el nom que democràticament s’esculli- en defensa de l’assistència sanitària a Torà.

3-Redacció d’un manifest on es reculli, de forma explícita, la principal reivindicació manifestada per veïnes i veïns: el manteniment de l’assistència mèdica continuada al Consultori de Torà, amb presència de metges o metgesses durant tots els dies de l’any.

4-Iniciar la recollida de signatures amb el nou manifest i dur a terme les accions que la “comissió” acordi.

5-Donar, des de l’Ajuntament suport a l’esmentat organisme".
Creieu que en faran gaire cas? S'accepten apostes.

16 d’abril, 2006

Els "demòcrates" del PsoE


El Secretari d'Estat de Seguretat (número 2 del Ministerio del Interior espanyol), Antonio Camacho, entrevistat per una televisió australiana no sap com respondre les preguntes que el periodista li fa en relació a la pràctica de la tortura a l'Estat espanyol, i acaba sortint-se'n de la manera més pròpia de la "democràcia espanyola"...

12 d’abril, 2006

La desatenció sanitària a Torà

A Torà, en matèria sanitària i des de fa 6 o 7 anys, a cada bugada perdem un llençol. La posada en funcionament del CAP de Calaf havia de comportar el poder disposar a pocs quilòmetres d’uns serveis (bàsicament especialistes) que no teníem al consultori de Torà, sense que minvés el servei d’atenció continuada que teníem a la nostra vila. Això teòricament perquè al cap de poc temps van començar a sovintejar els dies, sobretot caps de setmana, en que al consultori de Torà només hi havia un rètol anunciant que, en cas d’urgències, calia anar al CAP, ja fos perquè el metge de Torà feia festa i el seu lloc el cobria un metge de Calaf o, encara pitjor, perquè el metge de Torà havia de fer la guàrdia a Calaf, en detriment de la nostra vila, per a cobrir l’absència (per baixa, festiu, vacances...) d’un facultatiu d’aquella població. Aquest deteriorament també es va fer extensiu al transport sanitari: amb la privatització d’aquest servei vam passar de tenir ambulàncies raonablement properes a dependre –i en aquest cas vol dir dependre’n la vida- d’un servei situat a Igualada. Però el desmantellament del servei encara continua.

El passat dijous 5 d’abril, representants de la regió sanitària, de l’àrea bàsica i del CAP als que estem adscrits, ens van presentar, en un acte públic a l’Ajuntament, la darrera remodelació del servei. Alguns veïns en sentir anunciar l’acte ja preveien que hi tornaríem a perdre alguna cosa o altra. Efectivament: ens van anunciar que si fins ara, teòricament, a Torà hi havia d’haver metges de guàrdia tots els dies però que, a la pràctica, molts caps de setmana ens quedàvem sense, la millor manera de poder complir amb el que estava previst no era augmentar la presència real de metges sinó suprimir les guàrdies dels metges els caps de setmana. Que no poden complir el que ells mateixos havien promès? Doncs rebaixen el llistó i llestos! Naturalment això van presentar-ho com una millora, anunciant que amb el nou sistema durant els caps de setmana no hi ha mai cap metge ni metgessa però que, en canvi, hi ha infermer o infermera sempre. Dic “hi ha” perquè el nou sistema és vigent des de l’1 d’abril; o sigui que, a sobre, no ens ho van comunicar fins que ja havia entrat en vigor.

Així doncs aquest nou model de (des)atenció continuada teòricament ja funciona. Només teòricament. Dissabte passat, només dos dies després de la seva presentació, va haver-hi un accident dins del casc urbà de Torà; un noi que conduïa un quad va xocar amb una furgoneta i va quedar estès al mig del carrer. Ja sabíem que amb la darrera “millora” no hi havia metge però és que resulta que l’infermera que ens havien anunciat que hi havia al seu lloc –teòricament des de la setmana anterior- tampoc no hi era; per a acabar-ho d’arreglar l’ambulància va trigar prop d’una hora en arribar. Pel que fa a l’arribada d’ambulàncies en la xerrada del dia 5 ens van prometre 19 minuts amb un sistema que encara no és vigent però cal recordar que en la presentació, l’octubre de 2000, de la concessionària actual van assegurar que des d’Igualada arribarien a qualsevol punt de la seva àrea en 25 minuts!

Que podem fer davant d’aquesta situació? En la reunió informativa algunes persones van proposar crear una comissió que vetllés per la sanitat del nostre municipi. En el ple de l’Ajuntament de l’endemà va semblar que el primer pas per a impulsar una comissió (o plataforma, o com vulguem dir-li) en defensa de la sanitat de Torà havia de donar-lo el propi Ajuntament convocant a tots els veïns i veïnes del municipi –la sanitat és un tema que afecta tothom i, per tant, s’ha de convocar a la totalitat de la població- per tal de constituir-la. Un cop constituïda, aquesta comissió o plataforma seria l’encarregada d’impulsar les accions que es creguessin convenients. Em sembla que ja triguem massa. Aquest dijous (operació sortida) hauria estat un bon dia per a assegurar l’imprescindible ressò mediàtic en cas de mobilització i el divendres (el mercat més concorregut de l’any) un bon dia per a difondre un manifest i recollir signatures.
Que potser hem de començar a mobilitzar-nos quan ja no ens quedi cap llençol per perdre?

Un nou web al Llobregós

La revista Llobregós Informatiu està posant en marxa un nou web per a donar a conèixer la Vall del Llobregós. La nova pàgina té un disseny atractiu i una gran quantitat d'imatges de la zona.

A tall de crítica constructiva: llàstima dels mapes que utilitza per a indicar la situació de la Vall del Llobregós respecte a altres zones del país. Hauria estat millor un mapa de tot el país!

08 d’abril, 2006

Sanitat: i ara què?

Després de l'anunci, per part dels responsables regionals i de zona, del progressiu desmantellament de l'atenció sanitària a Torà, quina serà la resposta de les toraneses i toranesos?

Només hi ha dos camins possibles:
Un és el "que hi farem!"; la decisió està presa i hem d'acceptar-la com a irreversible encara que no ens agradi.
L'altre és el plantar cara; no tenim res a predre en lluitar pel nostre dret a tenir una atenció sanitària continuada a la nostra vila. "Qui lluita pot perdre. Qui no lluita està perdut".

Hi ha gent a Torà disposada, per exemple, a tallar la carretera un cap de setmana de trànsit intens per fer arribar la cua fins a Igualada?

On és això de Torà.