09 de novembre, 2006

Ordenances fiscals 2007


A l’últim ple municipal, a part del tema del PP2 comentat en l’entrada anterior, es van aprovar les ordenances fiscals per a l’any vinent. En general les propostes de l’equip de govern eren correctes (augments del 3% en la majoria dels impostos i taxes), i per tant van aprovar-se per unanimitat. Hi va haver un parell d’excepcions: l’IBI rústica i la taxa de distribució d’aigua potable. Com l’any anterior la CUP va ser l’únic grup municipal que va presentar esmenes a la proposta presentada per CiU.
La primera esmena feia referència a l’IBI de naturalesa rústica:
Tipus impositiu 2006 ..................... 0,62
Proposta equip de govern 2007: ..... 0,64
Proposta CUP 2007: ........................ 0,62
Entenem que no és lògic que l’IBI de rústica estigui per sobre del d’urbana (vigent 2006: 0,57; proposta 2007: 0,59) i més tenint en compte que la llei preveu uns màxims més elevats per a urbana (entre 0,4 i 1,1) que per a rústica (entre 0,4 i 0,9). Creiem que la taxa de rústica s’ha de congelar fins que sigui superada per la d’urbana, que cal apujar anualment d’acord amb l’IPC).
L’esmena de la CUP va aprovar-se amb els vots afirmatius dels dos regidors del nostre grup, més els dos dels Independents i el regidor no adscrit Garrabou (5 vots) i els vots contraris dels 4 membres de l’equip de govern. Així doncs aquest any l'IBI rústica no s'apujarà.
L’altra esmena feia referència a l’augment de les taxes per a la distribució d’aigua potable. Aquí la teniu:
Concepte.
-Ús domèstic:
Consum mínim facturable de 35m3/abonat/trimestre:
· Taxa 2006 ................................. 0,38 €/m3
· Proposta equip de govern 2007 ... 0,4066 €/m3 (augment: 7 %)
· Proposta CUP 2007 .................. 0,38 €/m3 (augment: 0 %)
35-50m3/abonat/trimestre:
· Taxa 2006 ................................ 0,45 €/m3
· Proposta equip de govern 2007 ... 0,4815 €/m3 (augment: 7 %)
· Proposta CUP 2007 ................. 0,4657 €/m3 (augment: 3,5 %)
Excés de 50m3/abonat/trimestre:
· Taxa 2006.................................. 0,50 €/m3
· Proposta equip de govern 2007 ... 0,5350 €/m3 (augment: 7 %)
· Proposta CUP 2007 .................. 0,5350 €/m3 (augment: 7 %)
-Ús industrial:
Consum mínim facturable de 50m3/abonat/trimestre:
· Taxa 2006 ................................. 0,38 €/m3
· Proposta equip de govern 2007 ... 0,4066 €/m3 (augment: 7 %)
· Proposta CUP 2007 .................. 0,38 €/m3 (augment: 0%)
Excés de 50m3/abonat/trimestre:
· Taxa 2006 ................................. 0,45 €/m3
· Proposta equip de govern 2007 ... 0,4815 €/m3 (augment: 7 %)
· Proposta CUP 2007 .................. 0,4815 €/m3 (augment: 7 %)
L’objectiu de l’esmena era evitar que s’augmentés desproporcionadament els trams de consum més baixos. Cal tenir en compte que el consum mínim es cobra encara que no es gasti i que, per tant, en molts casos les persones que consumeixen pocs metres cúbics paguen l’aigua consumida realment a un preu més car que els grans consumidors. Tal com ja vam fer l’any passat la nostra proposta es congelar els preus als consums mínims i augmentar els trams de consum més elevats per tal de fomentar l’estalvi d’aigua.
L’equip de govern va rebutjar la nostra proposta i el grup dels InTo van proposar una transaccional entre la proposta de CiU i la nostra: que els trams alts de consum s’apugessin un 7% (en això coincidíem tots) i que els trams mínims i mitjà s’apugessin un 5,5%. Aquesta proposta va prosperar amb els vots favorables de CiU, InTo i Garrabou. Així doncs les taxes d’aquest servei per al 2007 queden així:
Concepte:
-Ús domèstic:
Consum mínim facturable de 35m3/abonat/trimestre:
· Taxa 2007............ 0,4009 €/m3 (augment: 5,5%)
35-50m3/abonat/trimestre:
· Taxa 2007 ............ 0,4747 €/m3 (augment: 5,5%)
Excés de 50m3/abonat/trimestre:
· Taxa 2007.............. 0,5350 €/m3 (augment: 7 %)
-Ús industrial:
Consum mínim facturable de 50m3/abonat/trimestre:
· Taxa 2007 .............. 0,4009 €/m3 (augment: 5,5%)
Excés de 50m3/abonat/trimestre:
· Taxa 2007 ............... 0,4815 €/m3 (augment: 7 %)