11 de juliol, 2006

Quan Torà surt a les notícies...

Quan Torà surt a les notícies acostuma a ser per algun fet negatiu: en alguns casos per desastres fruit de combinar condicions naturals adverses amb actituds negligents (incendis forestals, inundacions...) i en altres ocasions víctimes de decisions arbitràries dels salvatges de torn (com en el cas de l'onada repressiva d'abril de 2003).