02 d’abril, 2013

Quin paper han de tenir els consells comarcals en un futur?

"Quin paper han de tenir els consells comarcals en un futur?" Aquesta pregunta donaria per a un article ben llarg però em va demanar si podia respondre-la en 700 caràcters -l'equivalent a 5 piulades del twitter!- per al número d'abril de la revista de l'Associació Catalana de Municipis i comarques (ACM). Aquest és l'espai assignat a la CUP a l'esmentada publicació municipalista, curiosament en funció no de la seva representació municipal sinó de la parlamentària. Em va sortir això...
 
 
"La construcció d’un estat propi ha de ser una oportunitat per a repensar el paper de tots i cadascun dels diferents nivells d’administració, prescindint de limitacions imposades per marcs constitucionals externs.  S’ha de defensar un model polític fet de baix cap dalt, tant a nivell de divisió territorial (els nuclis de població han de poder escollir el municipi on pertanyen, els municipis comarca i així successivament fins arribar a l’anhelada República dels Països Catalans) com de competències (i és aquí on cal donar el màxim poder als ajuntaments i deixar que els organismes comarcals assumeixin les funcions que lliurement acordin delegar-los els municipis)".